ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΚΕΦΙΨ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΡΝΑ (ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΑΤΕΜΚΕ)
ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΡΝΑ (ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ)
ΣΥΜΒΑΣΗ J&P ΑΒΑΞ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ISO

ISO 39001:2012
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
ISO 14001:2004
ISO 18001:2007